bygga-hus-lägeskontroll-utstakning

Bygga nytt hus

När man ska bygga nytt hus eller vill bygga ut så är det vissa saker som är bra att tänka på innan man börjar gräva i marken. Din kommun kan komma att ställa vissa krav på att marken uppfyller vissa kriterier för att du ska få bygglov. Ett av dessa är att marken är stadig nog för ett husbygge. Med vår expertis på lägeskontroll och utstakning gör vi en bedömning om det går att bygga nytt hus på den platsen du önskar

Rätt grund för nytt husbygge

utstakning-bygga-nytt-hus-mätning

En lägeskontroll och utstakning fungerar som en säkerhet för dig som privatperson där man garanterar att man lägger grunden rätt när man bygger nytt hus. Hamnar grunden fel, snett eller håller låg kvalité riskerar du att få betala ett dyrt vite eller ansöka om nytt bygglov. Du kan i värsta fall få riva hela grunden och börja om på nytt.

För att utföra denna typ av uppdrag krävs det att man är registrerad och uppfyller de krav som kommunen ställer på grundarbete, vilket våra hantverkare gör.

Med vår erfarenhet och kunskap blir arbetet utfört korrekt med fokus på effektivitet, noggrannhet och precision.

Tre steg för en godkänd grund

Våra erfarna mätkonsulter väljer att dela upp en lägeskontroll i tre steg, där varje moment noga utförs under säkra kontroller. Syftet är att förbereda marken inför att bygga nytt hus, och garantera att grunden följer de regler som finns i byggbranschen.

  • Grovutsättning: Vi mäter marken och markerar den plats där vi ska slå ner stakkäppar. Det är här huset ska stå, så vi sätter även ut en höjdfix så man kan förbereda grundens plats och höjd.
  • Finutsättning: När grunden har fått rätt höjd kan vi börja markera så kallade profiler som gör det möjligt för en byggentreprenör att upprätta grunden på rätt plats.
  • Lägeskontroll: I detta skede har byggentreprenören lagt grunden enligt våra satta markeringar, så nu är det vår uppgift att kontrollera och göra en sista mätning.

Det är viktigt att det sista momentet sker före gjutning, annars blir det svårt att göra eventuella justeringar. Vi sammanställer våra mätningar och lämnar det till kommunen för godkännande.

Investera i ditt nya hus redan från grunden

När du investerar mycket pengar på att bygga ett nytt hus vill du såklart att arbetet ska bli rätt från första början. Våra mätmontörer hjälper dig med lägeskontroll och utstakning av din mark så att du uppfyller villkoren för bygglovet. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi med en tydlig offert och prisbild för vår tjänst.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Missa inte det viktiga grundarbetet när du ska bygga nytt hus, våra mätkonsulter ser till att grunden följer kommunens krav.