bygga-hus-lägeskontroll-utstakning

Bygga nytt hus

Inför ett husbygge kan du ta hjälp av våra mätkonsulenter för att utföra en mätning, så att huset hamnar på rätt plats enligt bygglovet.

Rätt grund för nytt husbygge

utstakning och mätkontroll för att bygga nytt hus

En lägeskontroll fungerar som en säkerhet för dig som privatperson där man garanterar att grunden hamnar där enligt bygglovet. Hamnar grunden fel, snett eller håller låg kvalité riskerar du att få betala ett dyrt vite eller ansöka om nytt bygglov. Du kan i värsta fall få riva hela grunden och börja om på nytt.

Det krävs behörighet för att kunna mäta ut rätt placering på huset, så att det stämmer överens med bygglovet.

Med vår erfarenhet och kunskap blir arbetet utfört korrekt med fokus på effektivitet, noggrannhet och precision.

Så här gör vi vid en utsättning av grund

Utsättning/utstakning innebär att vi markerar läget för den nya byggnaden på marken. Varje moment görs vid ett separat tillfälle.

Förarbete

När vi fått din ansökan görs normalt efterforskningar i bygglovsarkivet för att stämma av vad det givna lovet tillåter. Byggnadens läge bestäms sedan utifrån den gällande situationsplanen, det vill säga den ritning som anger byggnadens läge på fastigheten. Ofta ligger nybyggnadskartan till grund för situationsplanen). Om situationsplanens uppgifter är ofullständiga eller oklara, begär vi in kompletterande uppgifter från arkitekt eller annan ansvarig för ritningen. Byggnadens förhållande till fastighetsgränserna är av avgörande betydelse. När byggnaden är inritad i vårt datasystem för vi över koordinaterna på byggnadens hörn till de fältdatorer som vi tar med oss ut till bygget. Det underlättar vår handläggning om ni vid beställandet av utstakning bifogar koordinater på hushörn, gärna i digital form som t.ex. DWG. Skickas koordinaterna analogt ska hörnpunkterna vara numrerade i koordinatlistan och på bifogad karta.

Fältarbete

Väl på plats markerar vi på olika sätt, beroende på om du beställt en grov-eller finutsättning.

  • Grovutsättning – Vid en grovutsättning markerar vi byggnadens hörn, antingen med träläkt i marken eller med färgmarkering på berg/asfalt m.m. Utförs före schaktning.
  • Finutsättning – Vid en finutsättning är det viktigt att byggaren förberett med profiler/galgar, som är en konstruktion av trä som uppförs i förlängningen av husets fasadliv. I dessa fästs bakrikter (spik eller skruv) av oss vid utsättningen. Byggaren kan sedan spänna snören mellan bakrikterna för att få ut fasadliven. Om det är berg kring byggnaden kan bakrikter sättas i berget istället för på profiler. Vi borrar då ett hål och slår ner armeringsjärn som bakrikt. Ibland markerar vi även hörnens lägen om byggaren önskar det. När finutsättningen är gjord kan byggaren börja uppföra grunden.

Vill man vara extra säker på att formen för eventuell gjutning hamnat på rätt ställe, kan man beställa en lägeskontroll. Detta måste göras innan gjutningen genomförts.

Investera i ditt nya hus redan från grunden

När du investerar mycket pengar på att bygga ett nytt hus vill du såklart att arbetet ska bli rätt från första början. Våra mätmontörer hjälper dig med lägeskontroll och utstakning av din mark så att du uppfyller villkoren för bygglovet. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi med en tydlig offert och prisbild för vår tjänst.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Missa inte det viktiga grundarbetet när du ska bygga nytt hus, våra mätkonsulter ser till att grunden följer kommunens krav.