bygg- och anläggningsbranschen

Bygg- och anläggningsmätning

Välkommen att kontakta oss på Rios Bygg & Anläggningsmätning vid behov av vår expertis som mätningskonsulter.

Bygg- och anläggningsmätning med moderna metoder och system

Idag sker all datahantering kring anläggningsmätningen digitalt och tack vare detta och andra moderna system och metoder som vi använder har anläggningsmätning blivit både billigare och mer effektiv för byggbranschen. Detta tack vare projektering av digitala anläggningsmodeller, som mätteknikerna och maskinerna går efter. I stor utsträckning används GNSS-tekniken idag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Med vår erfarenhet blir vi anlitade för en bred rad tjänster inom bygg- och anläggningsbranschen som mätningskonsulter. Vi visar gärna upp referenser från större och mindre projekt om så önskas. Vi utför alla typer av mätningar, så som exempelvis:

 • Utsättning och utstakning
 • Lägeskontroll
 • Röjgränser
 • Tomtgränser
 • Kantsten
 • Pålar
 • Plintar
 • Gatusten
 • Belysingsfundament
 • Spont
 • Vägar
 • Brunnar
 • Dränering
 • VA, tele-, data-, fjärrvärme-, gas- och elledningar
 • Diken
 • Träd
 • Grundläggning
mätningskonsulter inom bygg och anläggning

Är ditt projekt i behov av expertis inom bygg- och anläggningsmätning? Anlita oss som mätningskonsulter!